Jesteśmy szkołą

 • przyjazną i bezpieczną,
 • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
 • zapewniającą poszanowanie godności, podmiotowości ucznia oraz uczącą tolerancji i respektowania praw innych ludzi,
 • wspierającą i zachęcającą do partnerstwa między uczniami i nauczycielami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą,
 • zapewniającą atrakcyjne i dobrze zorganizowane zajęcia.

Proponujemy

 • w klasach I - III zintegrowany system nauczania
 • naukę czytania i pisania wspomaganą metodą glottodydaktyki
 • elementy informatyki od najmłodszych klas
 • intensywną naukę języka angielskiego
 • naukę drugiego języka obcego od klasy IV
 • fakultatywne zajęcia języka francuskiego
 • fakultatywne zajęcia języka niemieckiego
 • lekcje w-f na basenie
 • gimnastykę korekcyjną
 • rytmikę
 • taniec towarzyski
 • opiekę pedagoga i psychologa szkolnego
 • terapię pedagogiczną
 • zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne
 • zajęcia logopedyczne
 • kameralne zespoły klasowe
 • w klasach IV-VI proponujemy dodatkowo zajęcia z przedsiębiorczości
 • opiekę w świetlicy szkolnej do godziny 7:00 do 17:00
 • bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych :

dla klas młodszych: koła naukowe przygotowujące uczniów do konkursów międzyszkolnych, koło plastyczne, regionalne, szachowe, informatyczne, Akademię Kreatywności, teatrzyk szkolny.

dla klas starszych: koło matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego, informatyczne, ortograficzne, muzyczne, szachowe, plastyczne, teatralne, redakcja gazetki szkolnej, realizacja projektów międzynarodowych.

Zapewniamy

 • bezpośrednie i życzliwe kontakty,
 • przyjazną, sprzyjającą pracy atmosferę,
 • pomoc szkolnego pedagoga, psychologa i nauczycieli,
 • dobre samopoczucie i bezpieczeństwo każdego dnia,
 • wysoki poziom nauczania,
 • ciekawe i różnorodne zajęcia,
 • wyśmienite przygotowanie do dalszej nauki (możliwość kontynuowania nauki w naszym gimnazjum i liceum FILOMATA)

Jeśli szukacie Państwo dla swoich dzieci szkoły bezpiecznej  i harmonijnej, która:

 • zapewni radość poznawania świata, a jednocześnie będzie stawiała wysokie wymagania dydaktyczne i wychowawcze,
 • nie zgubi indywidualności dziecka, przeciwnie- wyposaży go w poczucie własnej wartości
  wybierzcie naszą szkołę!

Jeżeli Państwa dziecko: 

 • jest wrażliwe lub lepiej funkcjonuje w małej grupie uczniów,
 • potrzebuje indywidualnej pracy pedagogicznej,
 • posiada talenty, które pragniecie rozwijać -

zapraszamy do nas!

Nasi uczniowie kochają swoją szkołę.

Oczekujemy od Rodziców

 • zapoznania się z dokumentami szkoły: Statutem, regulaminem, szkolnym programem wychowawczym przed podjęciem ostatecznej decyzji zapisania dziecka do szkoły
 • systematycznego i rzetelnego zainteresowania postępami dziecka w nauce
 • współpracy i wsparcia w zakresie realizacji szkolnego programu wychowawczego
 • dbałości o dobre imię i kondycję szkoły
 • rzetelnego i terminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych
 • poszanowania tradycji i ceremoniału szkoły – m.in. w szkole obowiązują mundurki

Zdecydowana większość dzieci rozpoczynających swoją edukacyjną drogę jest mocno podekscytowana tym faktem. Oczekują życzliwości, przyjaźni, a przede wszystkim ciekawych zajęć . Ze wszystkich sił pragną odnieść sukces i gotowe są ciężko pracować dla jego osiągnięcia. Chcemy, aby nasi uczniowie pełni byli takiego entuzjazmu, jesteśmy przekonani, iż uda się tę energię skierować na odpowiednie tory, pokazać młodym ludziom - jak ciekawa może być edukacja, ile radości płynie z poznawania otaczającego nas świata i pracy twórczej.

32m

Do dzwonka pozostało