ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS VII I VIII SP FILOMATA

Osoby zainteresowane dołączeniem do grona uczniów klas VII i VIII SP FILOMATA prosimy o wypełnienie karty ucznia i złożenie jej w sekretariacie szkoły przy ul. Bojkowskiej 20A

Jeśli:
-chcesz w szkole robić ciekawe rzeczy,
-masz zainteresowania i pragniesz je rozwijać,
-lubisz nowe wyzwania,
-chcesz dobrze porozumiewać się w językach obcych,
-uważasz, że warto dowiedzieć się więcej o otaczającym Cię świecie,
-lubisz działać na rzecz środowiska i innych ludzi

- to nasza  szkoła jest dla Ciebie odpowiednim miejscem - ZAPRASZAMY DO FILOMATY - szkoły możliwości!

Aby zostać uczniem klasy VII lub VIII SP FILOMATA, należy:

złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • Kartę ucznia (druk dostępny także w sekretariacie szkoły),
  • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej,
  • ewentualne zaświadczenia i dyplomy potwierdzające osiągnięcia oraz zainteresowania;

- wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Termin rozmowy ustalany jest indywidualnie. Rozmowa nie jest egzaminem z wiedzy, służy jedynie  wzajemnemu poznaniu i ustaleniu, czy FILOMATA jest tym miejscem, w którym chcesz się uczyć.

Przyjmując ucznia do szkoły bierzemy pod uwagę:

  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
  • chęć i motywację do pracy nad własnym rozwojem,
  • gotowość do współpracy w zespole,
  • pracę na rzecz innych, wolontariat,
  • wyniki uzysane w klasie programowo niższej,
  • osiągnięcia  w konkursach i innych formach aktywności,
Możesz nas poznać odwiedzając szkołę w trakcie DNIA OTWARTEGO

OPŁATY ZA SZKOŁĘ

Nauka w Szkole Podstawowej FILOMATA kosztuje  8400 zł rocznie (700 zł miesięcznie  przez 12 miesięcy w roku). Czesne płatne jest od lipca roku, w którym dziecko rozpoczyna naukę, do czerwca roku, w którym naukę kończy.

Dodatkowo przy przyjęciu ucznia do szkoły Rodzice uiszczają jednorazową opłatę wysokości 1000 złotych  na rachunek bankowy FILOMATA sp. z o.o. prowadzony przez ING Bank Śląski nr rachunku: 05105012981000009145596160

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość obniżenia czesnego - szczegóły poniżej.

FILOMATA realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO-EFS
MOC MOŻLIWOŚCI
zobacz szczegóły
32m

Do dzwonka pozostało