Towarzystwo Oświatowe FILOMATA 
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20 A

KRS-0000007909
NIP- 6312233728
REGON-276503158
Bank Śląski o/Gliwice: 33 1050 1298 1000 0022 6250 2525

 

OGÓLNOPOLSKIE KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ TO FILOMATA

Towarzystwo Oświatowe FILOMATA włącza się intensywnie w propagowanie nowoczesnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz  neurobiologii. W tym celu organizuje otwarte spotkania dla rodziców i nauczycieli. Jest także organizatorem Ogólnopolskich konferencji poświęconych empatii.

      

        W  2016 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli EMPATIA W EDUKACJI

 

W 2018 roku TO FILOMATA zorganizowało Ogólnopolską Konferencję dla rodziców JESTEM RODZICEM - WYBIERAM EMPATIĘ. Korzenie i skrzydła - jak wychować szczęśliwego człowieka?

32m

Do dzwonka pozostało